Match Race keskus helpottanee gastipulaa

Kasien krooniselle gastivajeelle lienee tiedossa helpotusta kun HSS:n Match Race Center aloittaa toimintansa vielä tällä kaudella HSS:llä. HSS jäsenkokous antoi hallitukselleen valtuudet eilen pidetyssä jäsenkokouksessa solmia sopimus keskuksen perustamisesta. Päätös syntyi tiukan keskustelun ja äänestyksen jälkeen. Osa HSS:n jäsenkuntaa vastusti tiukasti keskuksen perustamista. HSS:n historian suurimpiin  kuuluviin, yli 160 jäsentä keränneen kokouksen ylivoimainen enemmistö äänesti kuitenkin hankkeen puolesta. Puolesta äänestäjiin kuuluivat mm. kaikki paikalla olleet kasi- ja muut metrivenepurjehtijat. Suomen kasiliitto on tukenut hanketta sen valmistelujen aikana. 

(Kirjoittanut Kim Weckström)

8mr 5.5.2009