Seglinges stora shaman till ära

Karl-Helge Löfgrens begraving skedde den 16 juni. Juha Tuomi som varit K-H:s gast ända sedan tonåren, framförde Finlands 8mR-förbunds och seglarbroderns sista hälsning. Samtidigt instiftades förbundets K-H pokal.


Förbundets sista hälsning till Karl-Helge Löfgren: 

"Varje sommar i månadsskiftet juni-juli brukar de finska 8mR-seglarnas blickar riktas västerut. När kommer hon? Allegros - fruns - ankomst till HSS pontonbrygga, har för generationer av oss Öst-Svenska seglare, oberoende av språk, betytt att säsongen kommit igång på allvar.

Seglatsen till och från Helsingfors har under ett halvt sekel blivit så bekant för Allegro att sjökorten för länge sen lämntas i land. I mästersegaren K-H's aktersvall, har många av oss yngre finska åttaseglare lärt oss både klassens och våra egna farkosters hemligheter.

Under året 09's första regatta på ESF satt vi finska åttaseglare och funderade över arvet K-H lämnat oss. Vi kom till att Karl-Helge i svunna tider skulle ha varit en shaman – den vise mannen som ger de efterkommande en gradvis inblick i det allra heligaste - seglingens mirakel.  K-H:s fullständiga och intensiva närvaro i seglandet var helt unikt. Vi konstaterade också att K-H på shamaners vi så ofta var helt obegriplig, men alltid meningsfull - precis som seglingen själv.

Vi kände oss utvalda där vi satt vid våra snapsglas på ESF. Vi insåg att kommande seglarsläkten kommer att yrka på att vi som minns, så länge vi minns, återberättar K-H-legenderna som vi fått del av - berättelserna om Karl-Helge och anekdoterna, minnena och besvärjelserna av denne seglingens sista shaman själv.

För att hedra K-H:s minne, har Finlands 8mR förbund instiftat en pokal som kommer att böra K-H:s namn och som vi kommer att årligen tävla om under HSS-regattan.

Shamanen, vår seglarkung har lämnat oss men hans minnet och hans historier lever med oss i hundratals regattor och långfärder framöver.

Och nu när det närmar sej igen, väntar vi otåliga och fyllda av förväntan på att få upptäcka Allegros kännspaka siluett, dyka upp vid horisonten utanför Helsingfors.

Finlands åtta meter Förbund

kh_pokalen.jpg

8mr 16.6.2009